İSTANBUL BULAŞICI HASTALIKLARLA SAVAŞ DERNEĞİ
1970 yılında İstanbul Sağmalcılar’da ortaya çıkan kolera salgını ile birlikte baş gösteren toplumsal endişeler üzerine İstanbul Valisi’nin Başkanlığında ve 34 kurucu üyenin katılımı ile İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği kurulmuştur. Ancak, salgın kontrol altına alınıp korku havası dağıldıktan sonra dernek faaliyetleri durmuştur. Dernek kapatılmak üzere iken 1978’de Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Hoca’nın derneğe girmesiyle yeni bir hareketlenme başlamıştır. Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli’nin başkanı olduğu derneğin ikinci başkanlığına Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat seçilmiştir.
1980 Askeri darbe döneminde bütün derneklerin faliyeti durdurulmuş olmakla birlikte Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Dr. Cavit Çağatay ve Dr. Murat Tuğrul’un çabalarıyla 1981 yılında İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat’ın başkanlığında yeniden faaliyete geçirilmiştir.
Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat başkanlığında ki derneğin merkezi İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın izni ile Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak kaydedilmiştir.
Prof. Dr. Ayhan Yücel (1987-2001), Prof. Dr. Kemal Altaş (2001-2010) ve Prof. Dr. Mustafa Samastı (2010-2012) derneğe başkanlık yapmışlar ve 2012 yılından beri İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneğinin Başkanlığını Prof. Dr.Nuri Kiraz yürütmektedir.
İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği, İstanbul ili sınırları içinde halk sağlığı için önem taşıyan bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı geliştirecek eğitimler vermeyi ve koruyucu önlemler alınmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir dernektir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden oluşan dernek bugüne kadar toplum sağlığını yakından ilgilendiren enfeksiyon hastalıkları ile ilgili birçok sempozyum ve toplantı düzenlemiş, kitaplar bastırmış ve dağıtımını sağlamıştır. Derneğimizin 1979’yılından başlayarak bulaşıcı hastalıklar konusunda düzenlemiş olduğu bilimsel toplantılarla ilgili çıkarmış olduğu kitaplar aşağıda sıralanmıştır.
 

Haber Sistemimize Kayıt Olun..